Ebola savaşına İsrail icadı çadır

8 ülkede yaklaşık 10.000 kişiye bulaşan ve bunların yarısını öldüren Ebola virüsüne karşı uluslararası mücadele kampanyası tüm hızı ile devam ediyor.

http://www.salom.com.tr/haber-92776-ebola_savasina_Israil_icadi_cadir.html


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic